QUALINFO.COM
INFORMATIKAI IRODA E.C.

 

Bemutatkozás:

A vállalkozás 1992. 04. 06.-án került bejegyzésre a Magyar Cégbíróságon - mint egyéni cég.

Tulajdonosának szándéka szerint a vállalkozás - tevékenységével az akkor látható informatikai jövőt - a várhatóan egyre meghatározóbbá váló hálózati alkalmazások területét kívánta megcélozni.

A névválasztás során (QUALINFO.COM) szempont volt, hogy formailag, szerkezetében is hasonlítson a PC világban elterjedt parancsok file-nevére - ezzel is utalva az informatikai jellegre - és tartalmilag is egybefogja azokat a kulcsszavakat, melyek jellemezték mindazt, amit a cég a tevékenységében, annak tartalmában felvállalt. Ezek:

  • a   MINőSÉG,
  • az INFORMÁCIÓ és
  • a   KOMMUNIKÁCIÓ.
Akkor még nem volt nyilvánvaló, hogy az ezen fogalmak angol megfelelőinek első betűiből kialakított betűszó évekkel később az egyik legkelendőbb domain név szerkezetet is rejti, de az igen, hogy ezek a fogalmak az előre látható szakmai jövőről is valóban a legtöbbet mondják.

Főbb tevékenységek:

  • informatikai rendszer(sz/t)ervezési tanácsadás,
  • informatikai üzemeltetésbiztonsági szaktanácsadás,
  • oktatás.
Egyszemélyes cég lévén, a nagyobb feladatok kivitelezése alvállalkozók bevonásával történik.

A múltat illetően: A kezdeti kacskaringós piacpozicionálási kísérletek után 1996 őszén született meg az a nagyszabású álom - elsősorban a Nyíregyházán folytatott kábel TV hálózaton történő internetszolgáltatási kísérletekre és a székesfehérvári gyakorlati eredményekre alapozva - amely egy intranetre épülő város-informatikai mintaközpont kialakításának lehetőségét vázolta fel. Az akkor kapott információk szerint abban az időben az egész világon mindössze hét hasonló kísérlet folyt e témában s ezeket az ENSZ is kiemelten figyelte és támogatásban részesítette.

1997 tavaszán - ENSZ forrásokra alapozva - az OMFB is pályázatot írt ki ebben a témában, de a szükséges anyagi alapok nagysága miatt nem tudtunk indulni azon a pályázaton. Szerényebb méretekben ugyan, de a nyár meghozta a lehetőséget, hogy egy MKIK-OMFB pályázaton elindulhassunk ugyanezekkel az elképzeléssekkel és célokkal. A nyert összeggel 1998 őszére megteremtettük a feltételeit annak, hogy a bicskei kábel TV hálózatán is beindulhasson az Internet szolgáltatás.

A fejlesztési munkákban kiváló partnereket találtunk az ELEKTROKONFORT Kft., az ALEF GM. és a Datatrans Internet Kft. munkatársainak személyében.

Ez az országos pályázat elindított egy folyamatot, melynek egyik eredménye az lett, hogy több vállalkozás és önkormányzat is hamar felismerte a jövőformálás e kínálkozó lehetőségét és a hasonló célokat vallók együttműködése révén - 1999-ben - közösen megalapítottuk az Intelligens Települések Országos Szövetségét.

Mi túl korán kezdtünk. A piac még nem volt fogadóképes és mi nem voltunk annyira tőkeerősek, hogy hosszabb távon talpon tudjuk tartani a rendszerünket. A bicskei csapat szétoszlott.

Maradt az egyszemélyes vállalkozás, mely jelenleg elsősorban informatikai igazségügyi szakértéssel foglalkozik. Humorosan azt szoktam mondani: "digitális nyomozóként bittel ütöm a nyomokat."

2016-ban a Szakértői Kamara átszervezésével párhuzamosan egyre szorosabb együttműködés alakullt ki a Cég és az


Kft. között. Közösen: fontos alaplépéseket tettünk a Kft. országos hálózatának kiépítését illetően, és az első vidéki tag-partnereként dolgozunk együtt a továbbiakban. Ennek eredményeként a legmodernebb forensic eszközök alkalmazásával, teljeskörű vizsgálatok elvégzését tudjuk felvállalni 2017 évtől kezdődően.QI.C 2021